We zouden veel meer de nadruk moeten leggen op klassenongelijkheid in plaats van op identiteit’, Roger Liekens, Kessel-Lo. lezersbrief 17 december 2020

Zoals ook Andrew Doyle volledig terecht zegt, zouden we veel meer de nadruk moeten leggen op klassenongelijkheid in plaats van op identiteit en onzinnige discussies over welke woorden we al of niet mogen gebruiken. Want wees maar zeker dat een zwarte kapitalist veel minder last zal hebben van racisme dan een zwarte arbeider! Zoals de titel van het schitterend boekje van de Nederlandse hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen zo treffend en juist weergeeft: ‘Het is klasse, suffie, niet identiteit’.

 

@leesmagazijn.shop