Trouw boekrecensie Filosofie — Wereldbeelden bestrijd je niet met de ratio, Sofie Messeman, 30 mei 2018

Wereldbeelden bestrijd je niet met ratio

In het titelessay gaat Rutten in op de vraag of de retorica een eigen weten toevoegt aan andere kennisvormen. Zijn antwoord luidt bevestigend. Hij lanceert zelfs de gedachte dat de retorica, die traditioneel meer streeft naar overtuigen dan naar waarheid, voorafgaat aan het redelijke gehalte van een uitspraak. Rutten is er namelijk van overtuigd dat er voor mensen geen absolute waarheid kan bestaan. “In alles wat we doen, blijven we geheel binnen de sfeer van wat voor ons als mensen overtuigend is”, aldus Rutten.

Trouw @Blendle