Filosofie van de Praxis, Antonio Gramsci, inleiding Stijn Klarenbeek

Dit werk is de voor lezer die filosofeert in de praktijk. Antonio Gramsci schrijft over een veelvoud van onderwerpen. Zijn gevarieerdheid aan belangstelling is kenmerkend en geeft een aantrekkelijke leeservaring: filosofie kan iedere dag weer opnieuw concreet, praktisch en theoretisch zijn.

Over het ervaren van filosofie, Nicolaj Boecharin, Benedetto Croce, de rol van de werkenden, intellectuelen, de moderne vorst en de staat.

De kenmerkendste stukken uit Quaderni dal carcere (Gevangenisgeschriften, 1927-1936). Vertaling Yvonne Scholten, voorwoord van Stijn Klarenbeek.