Thomas Decreus

Thomas Decreus (Kortrijk, 1984) is historicus en doctor in de wijsbegeerte. Hij doceerde aan de KULeuven en het RITCS en werkt als journalist voor DeWereldMorgen.be. Hij is auteur van Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet en Dit is morgen (samen met Christophe Callewaert). Spektakeldemocratie is in voorbereiding. Redactie Stijn Klarenbeek.