Eis het onmogelijke, Slavoj Zizek direct voorverkoop