Q, Luther Blissett

in voobereiding nieuwe uitgave van Q

vertaling Annegret Böttner en Jan van der Haar.

Q is een complottheorie dat zich afspeelt vanaf de zestiende eeuw en die de onderliggende samenzweringstheorieën van de geschiedenis blootlegt aan de hand van lotgevallen.

Een onzichtbaar netwerk van relaties bepaalt de loop van de gebeurtenissen in zestiende-eeuws Europa. Van Zuid-Duitsland en de bloeiende Nederlandse steden tot aan Venetië. Politici, intriganten, klokkenluiders, fanatici, mystici en geestelijken, bankiers en revolutionairen misbruiken hun posities.

Er vormt zich uit alle omgewoelde ideeën en geweld een nieuw groepsgevoel en samenleving.

In Q zijn de wappies van de zestiende eeuw, de radicale protestantse wederdopers, de verklaarde vijanden van de Roomse Kerk. Zij strijden tegen een hele orde van de Europese samenleving. Zij worden vervolgd en mishandeld door degenen buiten hun sfeer.

De partijen zetten fake news, mythes en complottheorieën in om posities veilig te stellen en tegenstanders te ondermijnen.

Temidden van verloren stemmen, opstand en strijd, complot en verraad, de belofte van een duizendjarig rijk, strijdt het individu tegen het noodlot.

Q, het tweede deel Altaj, terug naar Q

Luther Blissett / Wu Ming

De wederdopers kregen in Nederland en vooral in Duitsland veel aanhang onder de boeren en de arme burgerij in de steden. Zij zagen in de beweging een mogelijkheid om af te rekenen met de uitbuiting door edelen, bisschoppen en kloosters. Ze werden te vuur en te zwaard bestreden door katholieken en lutheranen. De roman vertelt het verhaal van een van de wederdopers die de slachtingen overleeft. Als tegenstrever is daar Qoelet(Q), die als spion van een Romeinse kardinaal de beweging der wederdopers observeert en erbinnen intrigeert. Een zeldzaam intrigerende en meeslepende roman, waarin een kritische kijk wordt gegeven op de verstrengeling van religieuze en financiele belangen waarbinnen de wederdopers vooral gezien worden als een bedreiging voor wereldlijke en geestelijke machtsposities. De schrijvers geven een rauw realistisch maar authentiek beeld van de samenleving. Dit alles plus een voortreffelijke karakterisering maken het tot een juweel van een historische roman.